airbubbles

TYPE  OPDRACHTEN

Coaching

Executive Coaching: Zicht op je zelf; Zicht op je rol; Handvatten voor het vergroten van Vertrouwen en Invloed; het Beste krijgen uit je Medewerkers, Mensen met je Meekrijgen
Personal Coaching: Jezelf voeden, Vernieuwing in Denken en Doen
Koersbepaling; Focus; Vertrouwen; Effectiviteit; Samenwerking; Communicatie; Balans; Omgaan met Energie, Grenzen en Emoties ;
Teamcoaching: Optimalisering Samenwerking, Herstel van Vertrouwen, Visieontwikkeling
Begeleiding bij Reïntegratie
Loopbaanontwikkeling: Visie-ontwikkeling; Talentonderzoek; Profiel maken en op basis hiervan Passende keuzes maken;
(Indien gewenst)begeleiding bij Netwerken en Solliciteren

Intervisie Professionals en Leidinggevenden
Waardevolle voeding voor onderlinge verbondenheid, bewustwording en organisatieontwikkeling

Training

Pelgrimstochten: Persoonlijke koers kiezen op basis van inspiratie en talent
Persoonlijk Leiderschap:  Jezelf voeden voor vernieuwing in denken en doen. Zicht op je zelf; Zicht op je rol; Handvatten voor vergroten invloed en het meekrijgen van mensen; Netwerken;