airbubbles

TYPE  OPDRACHTEN

Coaching

Executive Coaching: zicht op je zelf; zicht op je rol; handvatten voor het vergroten van vertrouwen en invloed; het beste krijgen uit je medewerkers, mensen met je meekrijgen
Personal Coaching: Jezelf voeden, vernieuwing in denken en doen.
Koersbepaling; focus; vertrouwen; samenwerking; communicatie; effectiviteit;
balans, omgaan met energie, grenzen en emoties ;
Teamcoaching: Optimalisering Samenwerking, Herstel van Vertrouwen, Visieontwikkeling
Begeleiding bij Reïntegratie: balans, de juiste keuzes maken,  omgaan met energie, grenzen en emoties ;
Loopbaanontwikkeling: Visie-ontwikkeling; Talentonderzoek; Profiel maken en op basis hiervan Passende keuzes maken; (Indien gewenst)begeleiding bij Netwerken en Solliciteren

Intervisie Professionals en Leidinggevenden
Waardevolle voeding voor onderlinge verbondenheid, bewustwording en organisatieontwikkeling

Training

Pelgrimstochten: Persoonlijke koers kiezen op basis van inspiratie en talent
Persoonlijk Leiderschap:  Jezelf voeden voor vernieuwing in denken en doen. Zicht op je zelf; zicht op je rol; Handvatten voor vergroten invloed en het meekrijgen van mensen en netwerken;