airbubbles

TYPE  OPDRACHTEN

Coaching

Executive Coaching: Zicht op je zelf; Zicht op je rol; Handvatten voor het vergroten van Vertrouwen en Invloed; het Beste krijgen uit je Medewerkers, Mensen met je Meekrijgen
Personal Coaching: Jezelf voeden, Vernieuwing in Denken en Doen
Koersbepaling; Focus; Vertrouwen; Effectiviteit; Samenwerking; Communicatie; Balans; Omgaan met Energie, Grenzen en Emoties ;
Begeleiding bij Reïntegratie
Loopbaanontwikkeling: Talentonderzoek; Koersbepaling; Passende keuzes maken op basis van samen ontwikkelde Profiel;
Loopbaanstap realiseren door Vertrouwen te ontwikkelen in Profiel, Netwerken en Solliciteren
Teamcoaching: Optimalisering Samenwerking, Herstel van Vertrouwen, Visieontwikkeling
Intervisie professionals/ Leidinggevenden: 3-dubbelslag: persoonlijke groei, teambuilding en organisatieontwikkeling

Training

Pelgrimstochten: Persoonlijke koers kiezen op basis van inspiratie en talent
Persoonlijk Leiderschap:  Zicht op je zelf; Zicht op je rol; Handvatten voor vergroten invloed en het meekrijgen van mensen; Netwerken; Jezelf voeden voor vernieuwing in denken en doen
Seizoenen in je Leven
Profileren & Communiceren

Procesbegeleiding

Begeleiding vergaderingen en workshops
Mediation